مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

تربیت مبلغین


مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

تربیت مربی قرآن کریم


مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

طب سنتی ایرانی - اسلامی


مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

تربیت مربی کودک


مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

اخبار و نکته های آموزشی


درباره ما

مرکز آموزش ، خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی

بي‌شک بهترين و کارآمدترين راه ممکن جهت ايجاد، حفظ و تقويت تمدن اسلامي ، ترويج، گسترش و تعميق معارف قرآن و عترت در ميان دانشجويان و دانشگاهیان است که آموزش يکي از راه‌هاي تأمين‌کننده آن است.
آموزش فرايندي است كه به دنبال اين فرايند ـ و به طور خاص حوزه امور قرآني ـ فراگير به دو نوع توانايي فكري و عملي رسيده و از سطحي به سطح ديگر ارتقاء پيدا مي‌كند، بنابراين در نگاه سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهيان کشور، ارائه معلومات جديد مي‌بايست شکل عملياتي داشته و در نتيجه تأثير مستقيمي بر نحوه عمل دانشجويان بگذارد؛ لذا صرفاً آموزشهاي تئوريک را کافي ندانسته و اين هدف را دنبال مي نمايد که از درياي بيکران قرآن و نيز دستورات عملي ائمه(ع) بتواند الگوي زندگي مبتني بر مفاهيم قرآني را ارائه نمايد
. لازم به ذکر است که اداره آموزش از مهرماه سال 84 در سازمان تشکيل شد و در ابتدا به طراحي و برنامه‌ريزي فعاليتهاي آموزشي قرآني پرداخت و فعاليتهاي خود را عملاً از سال 1385 در سطح دانشگاه‌هاي کشور آغاز نمود و به حول و قوه الهی تاکنون فعال بوده است

تماس با ما

آدرس

تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس خيابان بزرگمهر پلاک 98 - طبقه 1 66410254 - 66410239 - 66410248 info@iska-jde.ir