05/22 1396

این کارگاه ها در یک روز برگزار میگردد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام با ارائه کارت شناسایی و واریز مبلغ 50000هزار تومان در محل برگزاری گارگاه ها واقع در خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 98، طبقه اول به صورت حضوری اقدام نمایند.