مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی جهاددانشگاهی

1- شهریه ثبت نام کلاسهای آموزشی باید به نام شخص متقاضی دوره و به حساب شماره 18627566 بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت) به نام سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور واریز گردد.
2- رعایت پوشش اسلامی و اخلاقی برای کلیه فراگیران در محیط آموزشی جهاددانشگاهی الزامی است.
3- همراه داشتن کارت عضویت در تمامی جلسات الزامی است.
4- حضور فراگیران در کلاس قبل از حضور استاد الزامی است.
5- حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.
6- استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می‌باشد.
7- مرکز آموزش جهاددانشگاهی در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
8- روز و ساعت کلاس آموزشی بعد از شروع دوره به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.
9- فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس ها طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می باشد. غیبت فراگیر در یکی از موارد ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد:
الف- غیبت غیر موجه بیش از یک هشتم کل ساعات دوره.
ب- افزایش مجموع غیبت های موجه و غیر موجه از یک چهارم کل ساعات دوره.
تبصره: تشخیص غیر موجه و موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز آموزش می باشد.
10- اعطاء گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل، تحویل کارت عضویت و کسب امتیازات لازم می باشد.
11- حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره 12 از 20 یا 60 از 100 می باشد.
12- صدور هر گونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکانپذیر می باشد. کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور معدوم خواهد شد.
13- شرکت در امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر با تایید مدیر مرکز آموزشی و پس از پرداخت 30% شهریه، بلامانع می باشد.
14- کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می گردد. در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد.

شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی:
الف- متقاضی انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از دفتر ثبت نام دریافت و تکمیل نماید.
ب- میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:
24ساعت قبل از تشکیل کلاس 90%
همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس 50%
پس از تشکیل یک جلسه و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای در کلاس 20%
پس از تشکیل جلسه دوم و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای در کلاس به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور تحویل نامبرده خواهد شد.
د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر( شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می باشد.