اخبار و اطلاعیه

آموزش گویندگی و فن بیان

دوره تربیت گویندگی فن بیان در حال تکمیل ظرفیت می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های سازمان تماس حاصل فرمایید.

تربیت مربی مهد کودک

دوره تربیت مربی مهد کودک در حال تکمیل ظرفیت می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های سازمان تماس بر قرار بفرمایید.  

پیوند ها