قرآن در آینه نهج البلاغه

عنوان دوره: رابطه قرآن و نهج البلاغه
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: ندارد
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: دیپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- ساختارشناسی نهج البلاغه
- شبهه‌شناسی نهج البلاغه
- وجوه ارتباطی قرآن و نهج البلاغه در محتوا
- وجوه ادبی ارتباط قران و نهج البلاغه