آموزش خبرنگاري قرآنی3 ( مصاحبه)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 3( مصاحبه)
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: آموزش خبرنگاری قرآنی 1
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات مصاحبه
- مراحل انجام یک مصاحبه
- وسایل مصاحبه
- انواع مصاحبه
- تکنیکهای و ترفندهای مصاحبه
- تنظیم مصاحبه

آموزش خبرنگاري قرآنی 4 (عکاسی خبری)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 4 (عکاسی خبری)
مدت زمان آموزش: 14 ساعت/ 7 جلسه
پيش نياز دوره: مدرک دیپلم کار و دانش و یا فنی و حرفه‌ای مرتبط (که عکاسی یکی از دروس آنان است.) دارای گواهینامه‌های آموزشی عکاسی و یا مدرک دانشگاهی در رشته‌های هنر
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: دیپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات عکاسی خبری
- ویژگیهای عکس خبری قرآنی
- نکات مهم عکس خبری قرآنی
- اخلاق حرفه‌ای در عکاسی خبری

قرآن در آینه نهج البلاغه

عنوان دوره: رابطه قرآن و نهج البلاغه
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: ندارد
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: دیپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- ساختارشناسی نهج البلاغه
- شبهه‌شناسی نهج البلاغه
- وجوه ارتباطی قرآن و نهج البلاغه در محتوا
- وجوه ادبی ارتباط قران و نهج البلاغهتماس با ما

آدرس

تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس خيابان بزرگمهر پلاک 98 - طبقه 1 66410254 - 66410239 - 66410248 info@iska-jde.ir