تدبـــر در قرآن

عنوان دوره: تدبـــر در قرآن
مدت زمان آموزش: 24ساعت/ 12جلسه
پيش نياز دوره: ندارد
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات تدبر
- روش تدبر
- بررسی آیات منتخب توسط فراگیران

آشنايي با تفسيرموضوعي قرآن كريم

عنوان دوره: آشنايي با تفسير موضوعي قرآن كريم
مدت زمان آموزش: 24ساعت/ 12جلسه
پيش نياز دوره: ندارد
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- آشنايي با قرآن كريم
- تعریف تفسير موضوعي قرآن و فوائد آن
- روشهای تفسير در قرآن كريم
- معرفي مهمترين تفاسير موضوعي
- روش بهره‌گیری از کتب تفسیر
- آسيب شناسي تفسير موضوعي
- بررسی رسالت ودعوت رسول اکرم(ص) بر اساس آیات به صورت موضوعی

آموزش خبرنگاري قرآنی1 (خبـرنویسی)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 1 (خبـرنویسی)
مدت زمان آموزش: 42ساعت/ 21جلسه
پيش نياز دوره: ندارد
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم اساسی علوم اسلامی
- آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم اساسی علوم قرآنی
- شناخت رسانه‌ها و افکار عمومی
- مفهوم خبر
- عناصر خبر
- شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
- سبکهای خبرنویسی
- آشنایی با حوزه‌های مرتبط با خبرنگاری قرآنی

آموزش خبرنگاري قرآنی2 (گزارش نویسی)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی2 (گزارش نویسی)
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: آموزش خبرنگاری قرآنی 1
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- اصول گزارش خبری قرآنی
- مراحل عملی تهیه گزارش خبری
- نگارش گزارش
- سبکهای گزارش نویسی خبری
- ساختار متون

آموزش خبرنگاري قرآنی3 ( مصاحبه)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 3( مصاحبه)
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: آموزش خبرنگاری قرآنی 1
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات مصاحبه
- مراحل انجام یک مصاحبه
- وسایل مصاحبه
- انواع مصاحبه
- تکنیکهای و ترفندهای مصاحبه
- تنظیم مصاحبه

آموزش خبرنگاري قرآنی 4 (عکاسی خبری)

عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 4 (عکاسی خبری)
مدت زمان آموزش: 14 ساعت/ 7 جلسه
پيش نياز دوره: مدرک دیپلم کار و دانش و یا فنی و حرفه‌ای مرتبط (که عکاسی یکی از دروس آنان است.) دارای گواهینامه‌های آموزشی عکاسی و یا مدرک دانشگاهی در رشته‌های هنر
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: دیپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات عکاسی خبری
- ویژگیهای عکس خبری قرآنی
- نکات مهم عکس خبری قرآنی
- اخلاق حرفه‌ای در عکاسی خبری