عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی2 (گزارش نویسی)
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: آموزش خبرنگاری قرآنی 1
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- اصول گزارش خبری قرآنی
- مراحل عملی تهیه گزارش خبری
- نگارش گزارش
- سبکهای گزارش نویسی خبری
- ساختار متون


تماس با ما

آدرس

تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس خيابان بزرگمهر پلاک 98 - طبقه 1 66410254 - 66410239 - 66410248 info@iska-jde.ir